rekrutacja

2021/2022

rekrutacja trwa!!!

 

do Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego „MEDYK”
na rok szkolny 2021/2022

 

BRAK WPISOWEGO | NAJNIŻSZE CZESNE W REGIONIE

Nauka w szkole jest odpłatna dla uczniów przyjętych do szkoły w roku szkolnym 2021/2022.
Wysokość opłaty uzależniona jest od średniej ocen uzyskanych w wyniku ostatniej klasyfikacji i naliczana jest na semestr.
Wysokość opłat wynosi:

  • dla uczniów, którzy uzyskali średnią ocen poniżej 4,0 – 200,00 zł miesięcznie
  • dla uczniów, którzy uzyskali średnią ocen od 4,0-4,74 – 150,00 zł miesięcznie
  • dla uczniów, którzy uzyskali średnią ocen powyżej 4,75 – 100,00 zł miesięcznie

Najnowocześniejsza szkoła posiadająca uprawnienia szkoły publicznej

Drodzy Rodzice, Uczniowie

Rozpoczynamy rekrutację do nowo otwartego Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego „MEDYK” w Nysie.
W roku szkolnym 2021/2022 planujemy otworzyć:

  • klasę z rozszerzoną biologią, chemią i językiem angielskim
  • profesjonalną klasę ratowniczo – medyczną
  • profesjonalną klasę medyczno – kosmetyczną
  • profesjonalną klasę farmaceutyczno – medyczną

Zapraszamy do zapoznania się z poniższą dokumentacją rekrutacyjną: