harmonogram rekrutacji

Harmonogram rekrutacji
do Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego „MEDYK w Nysie
na rok szkolny 2021/2022

17 maja - 21 czerwca 2021 r. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły.
25 czerwca - 14 lipca 2021r. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły, o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
22 lipca 2021 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
23 lipca - 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.
2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.