harmonogram rekrutacji

Harmonogram rekrutacji
do Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego „MEDYK w Nysie
na rok szkolny 2023/2024

15 maja - 19 czerwca 2023 r. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły, do oddziału ogólnego
23 czerwca - 10 lipca 2023 r. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły, o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
17 lipca 2023 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
27 lipca 2023 r. - 21 lipca 2023 r. do godz. 15.00 Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.
24 lipca 2023 r. do godz. 14.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.