historia szkoły

NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W NYSIE

historia

SZKOŁY

W 2015 r. , w odpowiedzi na oczekiwania lokalnej społeczności , ze wsparciem partnerów społecznych powstała pierwsza klasa naszego liceum.
Wysoko wykwalifikowana kadra, świetnie wyposażone pracownie dydaktyczne są gwarancją profesjonalnego przygotowania naszych uczniów do kontynuowania nauki na wyższych uczelniach.
Patronat Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku pozwala naszym uczniom na udział w zajęciach i wykładach prowadzonych dla studentów.
Szkoła organizuje i uczestniczy w spotkaniach, szkoleniach o tematyce prozdrowotnej i ekologicznej.
Wprowadzone rozszerzenia z języka angielskiego, biologii i chemii oraz zwiększona liczba godzin z języka polskiego i matematyki gwarantują naszym uczniom doskonałe przygotowanie do studiów wyższych. Naszym uczniom zapewniamy innowacyjny program kształcenia umożliwiający udział w zajęciach z ratownictwa medycznego, farmakognozji, biochemii, anatomii i wielu innych, prowadzonych dla studentów Wyższej Szkoły Medycznej.
Jeśli jesteś ambitny, pracowity, ciekawy świata – z nami odkryjesz swoją drogę do sukcesu.