Kalendarz 2020/2021

NIEPUBLICZNE LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KŁODZKU

kalendarz

2020/2021

 

CZAS NAUKI

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2020 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2020 r.
3. Ferie zimowe 4-17 stycznia 2021 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 1-6 kwietnia 2021 r.
5. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych klas trzecich 30 kwietnia 2021 r.
6. Egzamin maturalny 4,5,6 maja 2021 r.
7. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 25 czerwca 2021 r.
8. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych 4,5,6 maja 2021 r.

4 czerwca 2021 r.

 

Pozostałe dni wolne /3 dni/ przeznaczone są na :

- drzwi otwarte szkoły

- dzień szkoły

- do dyspozycji Samorządu Uczniowskiego.

Terminy wolnych dni będą uzgadniane i konsultowane z rodzicami i uczniami na bieżąco.

 

RADY  PEDAGOGICZNE

1. Rada klasyfikacyjna śródroczna dla klas programowo najwyższych 22 grudnia 2020 r.
2.  Rada pedagogiczna  klasyfikacyjna
za I semestr dla klas 1 i 2
28 stycznia 2021 r.
3. Rada podsumowująca pracę w I semestrze 3 lutego 2021 r.
4. Rada pedagogiczna klasyfikacyjna dla klas programowo najwyższych 26 kwietnia 2021 r.
5. Rada pedagogiczna klasyfikacyjna klasy 1 i 2 21 czerwca 2021 r.
6. Rada pedagogiczna podsumowująca pracę w roku szkolnym 2020-2021 27 sierpnia 2021 r.
7. Rada pedagogiczna inaugurująca rok szkolny 2021/2022 30 sierpnia 2021 r.

 

INNE WYDARZENIA

1. Informacja o proponowanych ocenach semestralnych dla klas programowo najwyższych 20 listopada 2020 r.
2. Informacja o proponowanych ocenach semestralnych dla klas 1 i 2 21 grudnia 2020 r.
3. Wystawienie ocen za I semestr klas 1 i 2 28 stycznia 2021 r.
4. Początek drugiego semestru dla klas 1 i 2 1 lutego 2021 r.
5. Informacja o proponowanych ocenach rocznych w klasie 3 23 marca 2021 r.
6. Wystawienie rocznych ocen klasa 3 23  kwietnia 2021 r.
7. Informacja o proponowanych ocenach rocznych dla klas 1 i 2 17 czerwca 2021 r.
8. Wystawienie ocen rocznych dla klas 1 i 2 17 czerwca 2021 r.

 

Pozytywną opinię wydała Rada Pedagogiczna w dniu 1 września 2020 r. oraz Rodzice 4 września 2020 r.