Zajęcia pozalekcyjne

NIEPUBLICZNE LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KŁODZKU

zajęcia

POZAEKCYJNE

W ramach czesnego uczniowie mogą korzystać z zajęć dodatkowych wybranych z oferty proponowanej przez szkołę. Aby wyjść naprzeciw potrzebom naszych podopiecznych, co roku poszerzamy ofertę o nowe zajęcia.

- szkolne koło naukowe ratownictwa medycznego,
- szkolne koło kosmetologii,
- szkolne koło wolontariatu,