informacje

MEDYK – liceum akademickie pod patronatem Medycznej Szkoły Policealnej w Nysie… Najnowocześniejsza szkoła niepubliczna w regionie – możemy jeszcze więcej…. Odkryj nowe możliwości… Najnowocześniejsza Baza Dydaktyczna.