Terminy egzaminów 8-klasistów

W tym roku, ze względu na pandemię wywołaną przez COVID-19, egzaminy ósmoklasisty odbędą się w nieco zmienionym trybie. Podstawową zmianą jest termin egzaminu. W tym roku egzaminy odbędą się nie jak w latach wcześniejszych w kwietniu, a w ostatnim tygodniu maja.

Szczegółowy harmonogram:

język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek)

matematyka – 26 maja 2021 r. (środa)

język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r. (czwartek)