Samorząd Uczniowski

NIEPUBLICZNE LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KŁODZKU

Samorząd
uczniowski

 

Przewodnicząca
Julia Łukomska

Z-ca przewodniczącej
Alicja Mądry

Skarbnik
Karolina Eksner

Sekretarz
Oliwia Stężalska