rekrutacja

ZAJĘCIA DODATKOWE ↓

2023/2024

Rekrutacja

do Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego „MEDYK” w Nysie

Najnowocześniejsza szkoła posiadająca uprawnienia szkoły publicznej

Drodzy Rodzice, Uczniowie
Rozpoczynamy rekrutację do Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego „MEDYK” w Nysie.
W roku szkolnym 2023/2024 planujemy otworzyć:
• klasę o profilu medycznym
• klasę o profilu ogólnym

 

 

KLASA MEDYCZNA

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski
Zajęcia dodatkowe: ratownictwo medyczne, farmacja, kosmetologia, fizjoterapia, język angielski w medycynie, edukacja zdrowotna

 

Profil ten skierowany jest do uczniów nastawionych na rzetelne i systematyczne pogłębianie wiedzy z biologii i chemii oraz tych, którzy myślą o wyborze kierunków studiów medycznych lub przyrodniczych.

Klasa medyczna jest idealnym wyborem  dla uczniów, którzy w przyszłości chcą studiować medycynę, stomatologię, pielęgniarstwo, biotechnologię, kosmetologię, fizjoterapię, farmację, ratownictwo medyczne, psychologię, dietetykę, ochronę środowiska i wiele innych.

Dzięki współpracy ze Szkołą Policealną Medyk w Nysie zajęcia dodatkowe odbywają się w profesjonalnych pracowniach dydaktycznych pod okiem wykładowców akademickich i zawodowców.

 

ZAJĘCIA DODATKOWE

KLASA OGÓLNA

Przedmioty rozszerzone: geografia, język angielski (od drugiej klasy dodatkowy przedmiot rozszerzony do wyboru)
Zajęcia dodatkowe: ratownictwo medyczne, farmacja, kosmetologia, fizjoterapia, język angielski w medycynie, edukacja zdrowotna

Profil ten skierowany jest do uczniów, którzy nie są jeszcze zdecydowani jaką drogę swojego dalszego kształcenia  wybrać. Uczniowie klasy ogólnej są przygotowani do uzyskania wykształcenia średniego i zdania egzaminu maturalnego, a wybór dodatkowego przedmiotu rozszerzonego w drugiej klasie pozwoli na dużą elastyczność w wyborze kierunku studiów.

Dzięki współpracy ze Szkołą Policealną Medyk w Nysie zajęcia dodatkowe odbywają się w profesjonalnych pracowniach dydaktycznych pod okiem wykładowców akademickich i zawodowców.

 

Warunki, które powinien spełniać kandydat:

 • musi być odporny na widok krwi i uszkodzeń ciała
 • musi być sprawny fizycznie
 • być otwartym na potrzeby drugiego człowieka (być empatycznym, mile widziana działalność w wolontariacie)

ZAJĘCIA DODATKOWE

RATOWNICTWO MEDYCZNE

Ze względu na swoją specyfikację nauka w tym kierunku skierowana jest dla wszystkich osób, które swoją przyszłość wiążą z dalszą edukacją na studiach: ratownictwa medycznego, bezpieczeństwa narodowego, zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, edukacji obronnej lub pożarnictwa.

Podczas zajęć uczniowie szkoleni są z zakresu materiału obejmującego kwalifikowaną pierwszą pomoc, zachowania się w ciężkich sytuacjach oraz podejmowania trudnych decyzji pod presją czasu. W szczególności uczniowie poznają zasady RKO u osób dorosłych, dzieci i niemowląt z użyciem AED. Postępowania z pacjentem urazowym – badanie, zastosowanie odpowiednich pozycji, stabilizacji kręgosłupa, zaopatrywania ran. Zbieranie wywiadu od osób poszkodowanych. Zabezpieczenia górnych dróg oddechowych.

ZAJĘCIA DODATKOWE

FARMACJA

Praca farmaceuty jest wymagająca i odpowiedzialna. Osoby myślące o wykonywaniu tego zawodu powinny wiedzieć, że pracy dla nich nie zabraknie, bo przemysł farmaceutyczny rozwija się bardzo dynamicznie.
Nauka w tym kierunku skierowana jest dla wszystkich osób, które swoją przyszłość wiążą z pracą: w laboratoriach firm farmaceutycznych, wytwórniach i laboratoriach firm z branży kosmetycznej, aptece ogólnej oraz szpitalnej, instytucjach inspekcji farmaceutycznej i innych urzędach państwowych oraz samorządowych działających w zakresie ochrony zdrowia.

Uczniowie w trakcie nauki otrzymują rozległą wiedzę z zakresu między innymi sporządzania, wytwarzania oraz oceny jakości i tożsamości produktów leczniczych, wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych, sprawowania nadzoru nad obrotem, przechowywaniem i wykorzystywaniem produktów leczniczych i wyrobów medycznych, udzielania rzetelnej informacji dotyczącej działania produktów leczniczych i stosowania wyrobów medycznych, prowadzenia badań chemicznych, farmaceutycznych, farmakologicznych i toksykologicznych produktów leczniczych.

Warunki, które powinien spełniać kandydat:

 • musi być dokładny i spostrzegawczy
 • musi mieć dobrą pamięć
 • być otwartym na potrzeby drugiego człowieka

Warunki, które powinien spełniać kandydat:

 • musi lubić pracę z ludźmi
 • musi być cierpliwy
 • musi być odporny na stres i umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach

ZAJĘCIA DODATKOWE

KOSMETOLOGIA

Od kilku lat dostrzega się w Polsce wzrost zainteresowania zdrowym stylem życia, dbałością o sylwetkę i wygląd. Rośnie rola nowoczesnych rozwiązań biochemicznych, chemicznych i medycznych mających na celu utrzymanie zdrowego wyglądu. Razem z tymi zmianami pojawiła się konieczność kształcenia specjalistów – kosmetyczek, kosmetologów, dietetyków, pracowników odnowy biologicznej, fizjoterapeutów.
Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku oraz coraz większym zainteresowaniem studiami na kierunku kosmetologia w swojej ofercie posiadamy zajęcia dodatkowe z kosmetologii, których program kładzie nacisk na dużą ilość zajęć praktycznych.

W trakcie zajęć uczniowie zdobędą wiedzę jak planować i wykonywać zabiegi kosmetyczne, zabiegi pielęgnacyjne, upiększające i lecznicze, a także stosować kosmetyki, odczytywać ich skład i ustalać ich zastosowanie. Dowiedzą się jak rozpoznawać chorobowe zmiany skóry, jak obsługiwać specjalistyczną aparaturę, a także jak wygląda proces produkcji wyrobów kosmetycznych.

ZAJĘCIA DODATKOWE

FIZJOTERAPIAObecne czasy znacznie zmieniły styl naszego życia. Towarzyszący nam dziś ciągły pośpiech, stres i nadmiar obowiązków pogarszają jakość życia, a tym samym weryfikują nowe zachowania, nawyki i priorytety. Rosnąca chęć akceptacji społecznej oraz samorealizacji sprawia, że zapominamy o regularnym, aktywnym trybie życia, zbilansowanej diecie oraz wypoczynku. Człowiek coraz łatwiej i szybciej ulega przeciążeniu, przemęczeniu i znużeniu. Choroby i dysfunkcje przyczyniają się do pogorszenia samooceny, wycofania w relacjach społecznych, a także utraty zdolności do pracy. Ale oprócz chęci dłuższego życia istotna jest także jego jakość.
Fizjoterapia to specjalizacja, dzięki której jesteśmy w stanie pomóc osobom z różnymi dolegliwościami ciała.

Fizjoterapia to kierunek dla Ciebie, jeżeli:

 • interesują Cię dyscypliny nauki takie jak: nauki medyczne, nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej,
 • pragniesz zdobyć wiedzę oraz umiejętności praktyczne, które przybliżą pracę fizjoterapeuty,
 • chcesz zostać masażystą, fizjoterapeutą, trenerem personalnym

Warunki, które powinien spełniać kandydat:

 • musi być wytrzymały na długotrwały wysiłek
 • musi być odporny emocjonalnie
 • musi charakteryzować się samokontrolą

Warunki, które powinien spełniać kandydat:

 • musi mieć dobrą pamięć
 • powinien interesować się medycyną
 • musi być systematyczny

ZAJĘCIA DODATKOWE

JĘZYK ANGIELSKI W MEDYCYNIE

 

Język angielski to najpopularniejszy język nowożytny.

Lekcje są zdecydowanie zdominowane przez pracę z podręcznikiem. Inne materiały pojawiają się dużo rzadziej, a cenne z punktu widzenia dydaktyki materiały autentyczne pojawiają się sporadycznie.

W NLO „Medyk” jest inaczej. Technologia informacyjno-komunikacyjna (TIK) jest często wykorzystywana podczas lekcji. Materiały, takie jak materiały autentyczne, nagrania wideo/DVD, TIK, gry przerwały monotonię i dostarczają uczniom nowych okazji do kontaktu z językiem.

Interesujący sposób prowadzenia lekcji, ciekawe tematy i wykorzystanie nowych technologii sprawia, że dzieci chętnie uczą się języka. Co ważne, niewielkie grupy oraz nacisk położony na umiejętność komunikacji sprawiają, że uczeń rzeczywiście zaczyna mówić po angielsku.

Istnieje język angielski…
Ale istnieje także angielski medyczny.

Jeśli uczysz się języka angielskiego i interesujesz się medycyną, skomplikowane terminy medyczne mogą czasem być przytłaczające.
Na tych zajęciach nauczysz się nowego słownictwa medycznego w sposób naturalny z wykorzystaniem nowoczesnych metod informacyjno – komunikacyjnych.

ZAJĘCIA DODATKOWE

EDUKACJA ZDROWOTNA

Ze względu na swoją specyfikację nauka w tym kierunku skierowana jest dla wszystkich osób, które swoją przyszłość wiążą z dalszą edukacją na studiach: pielęgniarstwo, medycyna, dermatologia, kosmetologia, fizjoterapia

Główne obszary tematyczne:

 1. podstawy dermatologii - najważniejszym celem jest zapoznanie ucznia z podstawowymi schorzeniami i chorobami skóry w zakresie niezbędnym w praktyce medycznej i kosmetologicznej. Dzięki temu każdy uczeń ma wiedzę z zakresu budowy i funkcji skóry.
 2. anatomia – uczniowie poznają podstawy anatomii człowieka
 3. pielęgniarstwo – uczniowie szkoleni są z różnego rodzaju zadań i działań zawodowych pielęgniarek i pielęgniarzy, zdobywają wiedzę, technikę i sztukę związaną z tymi czynnościami.

Warunki, które powinien spełniać kandydat:

 • umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi
 •  musi być odporny na stres i umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • musi być opiekuńczy, życzliwy, cierpliwy, otwarty, wrażliwy na potrzeby i cierpienia innych.