rekrutacja-stara

Rekrutacja

do Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego „MEDYK”
na rok szkolny 2022/2023

 

BRAK WPISOWEGO | NAJNIŻSZE CZESNE W REGIONIE

Nauka w szkole jest odpłatna dla uczniów przyjętych do szkoły w roku szkolnym 2022/2023.
Wysokość opłaty uzależniona jest od średniej ocen uzyskanych w wyniku ostatniej klasyfikacji i naliczana jest na semestr.
Wysokość opłat wynosi:

  • dla uczniów, którzy uzyskali średnią ocen poniżej 4,0 – 250,00 zł miesięcznie
  • dla uczniów, którzy uzyskali średnią ocen od 4,0-4,74 – 200,00 zł miesięcznie
  • dla uczniów, którzy uzyskali średnią ocen powyżej 4,75 – 150,00 zł miesięcznie

Najnowocześniejsza szkoła posiadająca uprawnienia szkoły publicznej

Drodzy Rodzice, Uczniowie

Rozpoczynamy rekrutację do nowo otwartego Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego „MEDYK” w Nysie.
W roku szkolnym 2022/2023 planujemy otworzyć:

  • klasę o profilu biologiczno-chemicznym z rozszerzoną biologią, chemią i językiem angielskim oraz dodatkowymi zajęciami

Zapraszamy do zapoznania się z poniższą dokumentacją rekrutacyjną:

 

RATOWNICTWO MEDYCZNE

FARMACJA

KOSMETOLOGIA

FIZJOTERAPIA

JĘZYK ANGIELSKI W MEDYCYNIE