Rekrutacja-informacja

Postępowanie rekrutacyjne do Liceum MEDYK odbywa się również w elektronicznym systemie na stronie https://nabor.pcss.pl/nysa

Od 15 maja od godz. 8.00 do 19 czerwca godz. 15.00 uczniowie klas ósmych mogą składać wnioski  o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2023/2024”.

Zachęcamy kandydatów oraz ich rodziców/prawnych opiekunów do wypełniania wniosków rekrutacyjnych w formie elektronicznej w systemie Nabór. 


Instrukcja dla kandydata jak wypełnić wniosek Pobierz

Klauzula informacyjna dla kandydata Pobierz