Program Profilaktyczny „Godzina dla Młodych Głów”

Od listopada zeszłego roku nasza szkoła realizuje pilotażowy program „Otwarcie o zdrowiu psychicznym. Godzina dla Młodych Głów”. Wiedząc, jak bardzo współczesna młodzież potrzebuje wsparcia, z naszymi uczniami otwarcie rozmawiamy o ich zdrowiu psychicznym.

Na ten rok szkolny zaplanowano przeprowadzenie jednej lekcji w każdym miesiącu. Tematyka zajęć koncentruje się przede wszystkim na emocjach i potrzebach młodych ludzi,  także na wyznaczaniu granic oraz skutecznym komunikowaniu potrzeby pomocy.

W NLO MEDYK program realizują psycholog oraz pedagog specjalny.

Do końca roku szkolnego zaplanowano spotkania na temat:

– Ja i moje relacje w środowisku online i offline

– Ja i moje bezpieczeństwo w środowisku online i offline

– Ja i krytyczne myślenie

– Aktywność fizyczna. Dlaczego mózg potrzebuje ciała?