Kierunki medyczne jednymi z najbardziej prestiżowych

Jesteśmy szkołą, która nie podąża ślepo za modą, ale wnikliwie obserwujemy trendy oraz analizujemy kierunki rozwoju w naukach medycznych. Kierunki i zawody medyczne w ostatnich latach przeżywają olbrzymie zainteresowanie szczególnie wśród studentów. Również młodzież, która musi dokonać wyboru szkoły średniej, coraz bardziej świadomie podejmuje decyzje odnośnie swojej przyszłości.

W roku szkolnym 2021/2022 zaobserwowaliśmy, że ósmoklasiści wymagają od szkoły znacznie więcej i chcą czerpać wiedzę nie tylko w oparciu o podstawowy program nauczania. Przewiduje się, że taka tendencja będzie wzrastać. Jako szkoła staramy się spełnić te oczekiwania, stąd też w roku szkolnym planujemy poszerzyć ofertę zajęć dodatkowych o zajęcia z fizjoterapii oraz naukę języka angielskiego w medycynie.