Kadra LO „MEDYK” w Nysie

W naszym Liceum uczą tylko wykwalifikowani nauczyciele, dla których nauczanie i kontakt z młodzieżą to prawdziwa pasja. Każdy z naszych nauczycieli dobro dziecka stawia ponad wszystkim. W swojej pracy dążą do wzmacniania w uczniu wewnętrznej motywacji do nauki, co przekłada się na ich osobiste sukcesy.

Wierzymy, że droga do osiągnięcia celów w edukacji nierozerwalnie wiąże się z budowaniem długotrwałych i pozytywnych relacji między uczniem i nauczycielem. Nauczyciel musi umieć patrzeć na świat oczami dziecka – tylko wtedy jest w stanie zrozumieć jego potrzeby, wzbudzić w nim potrzebę nauki i ciągłego rozwoju, bez przymusu i poczucia obowiązku.

Kadra nauczycielka w LO ‘MEDICAL” w Nysie naucza w oparciu o wzajemny szacunek, otwartość na ucznia i jego potrzeby. Nauczyciele dążą do rozwoju motywacji u uczniów i wierzą w sukces każdego z nich. Są ich przewodnikami, ale pozwalają na indywidualność i samoodpowiedzialność w procesie uczenia. Wierzą, że dobra atmosfera w szkole wzbudza w uczniu poczucie bezpieczeństwa i zaufania do nauczyciela, co z kolei ma decydujący wpływ na osiągane wyniki.