harmonogram rekrutacji

Harmonogram rekrutacji

do Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego „MEDYK” w Nysie

na rok szkolny 2024/2025

 

16 maja - 19 czerwca 2024 r. Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) wraz z dokumentami
21 czerwca - 5 lipca 2024r.  

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły, o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

 

12 lipca 2024 r.  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

12 lipca - 17 lipca 2024 r.

do godz. 15.00

 

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły                             i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku

o przyjęcie do szkoły.

 

19 lipca 2024 r.

do godz. 14.00

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych                                   i kandydatów nieprzyjętych.