Dodatkowe zajęcia w LO „MEDYK”

Liceum Ogólnokształcące „MEDICAL” w Nysie ściśle współpracuje ze Szkołą Policealną Medyk w Nysie oraz Wyższą Szkołą Medyczną w Kłodzku. Dzięki tej współpracy możemy zaoferować naszym uczniom bogatą ofertę zajęć dodatkowych, prowadzonych przez wykwalifikowanych pracowników tych uczelni.

W szczególności nasi uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach z masażu, farmakognozji, kosmetyki, udzielania pierwszej pomocy. Udział w zajęciach dodatkowych jest jedną z najlepszych możliwości do poznania pracy w różnych zawodach – w tym upewnienia się co do swoich przyszłych wyborów w nauce. Uczeń na początkowym etapie swojej nauki ma szansę, aby przyjrzeć się pracy różnych grup zawodowych, ale także zdobyć wiedzę, która nie jest dostępna w tradycyjnym programie nauczania.