home

MEDYK – liceum akademickie pod patronatem Medycznej Szkoły Policealnej w Nysie… Najnowocześniejsza szkoła niepubliczna w regionie – możemy jeszcze więcej…. Odkryj nowe możliwości… Najnowocześniejsza Baza Dydaktyczna.

NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W NYSIE

kilka słów o szkole

Jesteśmy nowoczesną szkołą posiadającą uprawnienia szkoły publicznej. Od klasy pierwszej realizujemy przedmioty w zakresie rozszerzonym (język angielski, biologia, chemia). ...